Naturalment Ciència

La ciència més natural


Deixa un comentari

Envàs on vas. La Gestió de Residus Sòlids Urbans (I)

Segurament que tots recordem l’anunci patrocinat per Ecoembes en què ens cantaven el que no s’havia de llençar al contenidor d’envasos sense acabar-nos de donar cap raó ni de dir-nos que fer amb aquells residus.


Deixant de banda la polèmica que va aixecar l’anunci anem a donar una ullada a la gestió de residus sòlids urbans.

Residus sòlids urbans?

Si, els residus sòlids urbans són tots aquells residus que es generen per l’acció humana a les poblacions, és a dir, les escombraries que generem a les nostres llars, als comerços, les que es recullen als parcs, carrers, etc.
Molt bé, ja sabem què són els residus sòlids urbans, a partir d’ara RSU, però què volem dir amb la gestió de residus?

La gestió de Residus Sòlids Urbans

La gestió de RSU són tot un conjunt de processos que es realitzen des que es generen aquests residus a les nostres llars fins que van a parar a les plantes de tractament on es reciclen, s’eliminen, es cremen, etc. És molt important aquesta gestió per tal d’aconseguir minimitzar la quantitat final de residus generats i així fer que el seu impacte a l’ambient sigui molt menor.
En el transcurs de la seva gestió passen per tot un seguit de plantes i centres de tractament on es separen, es classifiquen, es reutilitzen i es reciclen.

envasonvas1 El primer pas en aquesta gestió de residus és la generació d’aquests residus. Un cop generats es passa al dipòsit i recollida dels residus. En aquest dipòsit és bàsica la nostra correcta classificació dels residus per tal de separar-los correctament en els diferents contenidors de reciclatge.

Blau: Al contenidor blau hi van el paper i el cartró, tals com diaris, llibretes, capses de cartró, cartes, etc. Hem d’anar amb compte perquè altres materials com els tovallons, el paper de cuina, fotografies o papers bruts no poden ser dipositats al contenidor blau.

Verd: Hi van els residus de vidre tals com ampolles de vidre o pots de vidre sense la tapa. Altres residus que pensem que també s’hi poden dipositar, com els miralls, finestres, gots o copes no es poden llençar a aquest contenidor, ja que estan formats per vidre pla, el qual precisa d’un tractament diferent.

Groc: És el contenidor d’envasos, en aquest contenidor hi van els envasos de plàstic, metàl·lics i altres envasos lleugers. És a dir, ampolles de plàstic, llaunes de conserva, de refrescos, les tapes metàl·liques dels pots de vidre, els plàstics que emboliquen els productes, en definitiva, tot allò que és un envàs i per tant conté alguna altra cosa. Aquí s’ha d’anar en compte amb envasos que puguin contenir residus perillosos o productes químics, que no s’hi poden dipositar al contenidor.

Marró: Al marró hi van la fracció orgànica dels residus municipals que està constituïda per restes de menjar o de preparació de menjar, residus de paper com tovallons o mocadors, les restes vegetals de petites dimensions, taps de suro, serradures, escuradents, etc.

Atenció! Hi ha certs residus que no podem llençar al contenidor sinó que els hem de portar a un centre especial de recollida de residus: la deixalleria. Aquests residus especials són els aparells elèctrics i electrònics, els productes químics (com pintures, dissolvents o vernissos), fluorescents i altres làmpades, pneumàtics, piles, bateries, olis usats, ferralla i metalls, tèxtils, fustes, runes, restes de jardineria i molts altres. Per un llistat més complet visiteu el següent enllaç de l’Agència de Residus de Catalunya.

Tota la resta dels residus que generem i que no podem llençar als contenidors anteriors els llençarem al contenidor de Resta.

En properes entrades farem una revisió d’altres fases de la gestió de residus com poden ser la separació de residus, el reciclatge o la valorització així com les diferents plantes i centres implicats en la gestió de RSU.

No oblideu donar un cop d’ull al següent vídeo sobre els residus sòlids urbans.

Anuncis