Naturalment Ciència

La ciència més natural


Deixa un comentari

Terratrèmols a les terres de l’Ebre

Aquests dies són notícia les Terres de l’Ebre degut a l’alta activitat sísmica registrada en els últims dies (uns 400 sismes en menys d’un mes), arribant a terratrèmols de fins a 4.2 a l’escala de Richter. Per entendre millor aquest fenomen i els conceptes dels quals ens parlen anem a veure què és un sisme o terratrèmol.

Imatge dels desperfectes que pot causar un terratrèmol a les carreteres.

 

Què entenem per un terratrèmol?

Plataforma del projecte Castor causa del problema dels terratrèmols a les terres de l’Ebre.

Un sisme o terratrèmol és un moviment vibratori que es produeix a la superfície de la Terra, a la litosfera. Aquest moviment es produeix degut a què de forma brusca s’allibera l’energia acumulada a la litosfera que s’ha anat acumulant per fenòmens interns de la Terra com poden ser moviments de les plaques tectòniques o fenòmens volcànics. Fins i tot, com és el cas, poden venir derivades de processos provocats per la mà de l’home. Aquests terratrèmols són causats per l’activitat d’una plataforma que insereix gas a subsòl just on s’hi troba la falla d’Amposta.

Recorda: La litosfera és la capa més superficial de la Terra formada per roques en estat sòlid. Aquesta capa es troba “surant” sobre l’astenosfera, una capa terrestre formada per magma. La litosfera es troba fragmentada en trossos anomenats plaques tectòniques o litosfèriques.

L’inici del terratrèmol es coneix amb el nom d’hipocentre. És en aquest punt on s’origina el moviment sísmic. A partir d’aquest punt es transmeten les ones sísmiques cap a totes les direccions. Hi ha diferents tipus d’ones, però les principals són les ones P o primaries i les ones S o secundaries.

Les ones P són ones longitudinals, és a dir, que es propaguen en el la mateix sentit que la vibració de les partícules fent que es contraguin i es dilatin de forma alterna. Imagineu una fila de persones, si empenyem la persona del final, aquesta empentarà la de davant seu i així progressivament. Això és una ona longitudinal. Aquestes ones P són capaces de travessar líquids i sòlids pel que poden passar a través de la litosfera i l’astenosfera.

Les ones S són ones transversals que es propaguen en sentit transversal de la vibració. Per exemple, si posem una corda estirada a terra i movem una punta cap una banda i l’altra es transmetrà una ona que formarà “S” a la corda. Aquestes ones S tan sols poden travessar sòlids pel que no son capaces de passar a través de l’astenosfera. Aquestes ones solen ser les que més danys provoquen degut al seu tipus de propagació.

ap1_1_ondas

terratremolQuan aquestes ones (S i P) arriben a la superfície terrestre provoquen unes ones superficials que es propaguen per tota la superfície. Totes aquestes ones depenent de la intensitat poden causar moviments de terres més o menys perceptibles, provocant terratrèmols més o menys forts.

Si unim l’hipocentre i la superfície terrestre amb una línia perpendicular, arribarem a un punt a la superfície que es troba tot just sobre l’hipocentre. Aquest és l’epicentre. L’epicentre és la projecció de l’hipocentre a la superfície terrestre i per tant es registra una activitat major.

Com bé sabem, no tots els terratrèmols són iguals, a les notícies parlen de diferents potencies de sismes mitjançant els graus a l’escala de Richter. Anem a veure tot seguit què és la intensitat, la magnitud i com es mesura.

Les escales per a mesurar els terratrèmols

És molt comú que als mitjans de comunicació veiem que parlen de la intensitat d’un terratrèmol usant l’escala de Richter, degut a què confonen els termes d’intensitat amb magnitud.

La intensitat d’un terratrèmol és una dada subjectiva que es basa en les conseqüències provocades per un terratrèmol. La intensitat es mesura en una escala de 12 nivells que s’anoten en números romans, la més coneguda és la de Mercalli. La intensitat pot anar des del grau I en què no poden ser notats per les persones, tan sols els sismògrafs els detecten, fins a grau XII que causen una destrucció total i poden causar canvis al terreny.

Escala de Mercalli

I

Instrumental

No es percep per la majoria de persones, només els aparells el detecten.

II Molt feble Es percep per algunes persones, poden moure’s petits objectes.
III Feble Vibració general lleu percebuda per les persones.
IV Moderat Pot despertar gent adormida, vibració alarmant d’objectes, alguna caiguda.
V Moderadament fort Pot provocar trencadisses.
VI Fort Tothom és capaç de percebre’l, caiguda d’objectes, trencadisses, els mobles es mouen de lloc.
VII Molt fort La gent pot perdre l’equilibri i comencen els danys a les infraestructures.
VIII Destructiu Es poden produir esfondraments i es produeix afectació general en infraestructures.
IX Violent Es produeix pànic generalitzat a la població, s’afecten fonaments i hi ha grans danys infraestructurals.
X Intens Es desvien les vies de tren, es trenquen les carreteres i s’esfondren els edificis.
XI Extrem Destrucció general d’infraestructures.
XII Cataclisme El nivell de terra s’altera significativament, alteració del terreny i destrucció general de la zona.

Sismògraf

Per tant existeix una possibilitat que es produeixi un terratrèmol fort però que al donar-se en una zona deshabitada no sigui gaire alta la seva intensitat en aquesta escala.

La magnitud és la potència d’un terratrèmol, per tant, és una dada objectiva que pot ser mesurada amb uns aparells anomenats sismògrafs.

L’escala més coneguda per a expressar la magnitud d’un terratrèmol és l‘escala de Richter. La magnitud va des del grau 1 fins al grau 9.

Escala de Richter
Menys de 3,5 No som capaços de sentir-lo.
3,5-5,4 El terratrèmol és perceptible, però ocasiona petits desperfectes.
5,5 – 6,0 Provoca danys als edificis.
6,1 – 6,9 Pot causar grans danys a les zones molt poblades.
7,0 – 7,9 Causa grans desperfectes i danys a la població.
8 o més Causa una destrucció total de la zona.

Si teniu curiositat sobre els terratrèmols que s’estan produint en aquest moment i molta més informació visita la següent pàgina de l’Institut Geològic de Catalunya on trobareu un mapa amb els darrers sismes produïts al nostre país.

 

Anuncis