Naturalment Ciència

La ciència més natural


Deixa un comentari

L’especiació

Quantes vegades hem escoltat la següent frase:

“L’ésser humà prové dels micos.”

A la vegada que es fa referència a la següent imatge:

1 evolucion2

És una idea que es pensa que es té assumida per la majoria de la població ja que és un fet totalment demostrat per milers de proves i estudis. A més tan sols fa falta observar els nadons d’ambdues espècies per observar que les similituds són aclaparadores. Per això sorprèn molt quan et trobes amb una persona que dubta d’aquest fet argumentant la frase que potser heu escoltat també:

“Si l’ésser humà vingués dels micos llavors no hi hauria micos.”

Aquesta argumentació prové d’un desconeixement d’un dels factors claus de l’evolució de les espècies, l’especiació o la formació de noves espècies.

Què és l’especiació?

L’especiació és el nom que se li dóna al procés de formació d’una nova espècie. Per entendre aquest procés agafarem com a exemple les observacions dels pinsans amb les que Darwin va desenvolupar la seva teoria de l’evolució.

pinsàEls organismes espontàniament pateixen mutacions al seu material genètic. Aquestes mutacions poden desenvolupar canvis a l’organisme. Si aquests canvis son favorables l’individu podrà sobreviure millor i deixarà més descendència i passar els canvis als seus fills. Pel contrari si els canvis son desfavorables l’individu no sobreviurà i aquests canvis desapareixeran.

Tornem als pinsans. Imaginem una població de pinsans que s’alimenta d’insectes, tenen un bec fi per a poder introduir-lo entre les pedres i escletxes. Degut a un canvi apareix un individu amb el bec més gran i fort que li permet trencar els grans de les plantes i poder alimentar-se de llavors. Aquest individu no tindrà competència ja que cap altre pinçà s’alimenta de gra. Llavors podrà tenir molta descendència que a la vegada també heretaran el bec gran i fort, i per tant podran alimentar-se de llavors. De mica en mica aquests pinsans diferents tindran altres canvis que els afavoreixin en la seva supervivència, fins que arribi un dia que no podran reproduir-se amb els pinsans originals. S’haurà creat una nova espècie.

pinsans

Quina relació té l’especiació amb l’evolució del ser humà i els micos?

L’ésser humà va desenvolupar-se a partir d’especiacions a partir d’un ancestre dels micos. Degut a canvis genètics una població de micos va sofrir una especiació i va anant evolucionant al que finalment arribarien a ser els éssers humans, mentre que una altra població de micos va anar evolucionant en un altre sentit i patint altres especiacions fins donar la varietat de micos d’avui en dia. Per això a la natura trobem moltes espècies de micos diferents, perquè d’un ancestre comú s’han anat produint especiacions que han evolucionat en molts tipus de simis: goril·les, orangutans, ximpanzés i humans entre d’altres.

Anuncis