Naturalment Ciència

La ciència més natural


Deixa un comentari

Què és un ser viu?

Una de les preguntes bàsiques i un concepte que s’ha de tenir molt clar a l’estudi de les ciències naturals és saber contestar la pregunta que es formula al títol: què és un ser viu?

Polyporus squamosus

Si haguessis de definir què és un ser viu com ho faries?
Estic segur que molts de vosaltres usaríeu la clàssica definició d’ésser viu.

“Un ser viu és allò que neix, creix i es reprodueix”

Oi que heu pensat en aquesta definició? És la primera que ens passa pel cap. Per exemple podem dir que un ratolí és viu, ja que neix de la seva mare, al menjar i passar el temps va creixent i, si troba un ratolí de sexe contrari, es reprodueix.

Però aquesta definició no és del tot certa per a diferenciar el què és un ser viu de què no ho és.

Pensem en el foc.

El foc pot néixer del contacte entre unes guspires i un material combustible. Un foc creix, ja que neix petit i a mesura que es va expandint va creixent. Si seguim aquest exemple, podem dir que un foc es reprodueix? I tant! Ja que el foc pot crear altres focs al contacte, pensem si no en un llumí; un petit foc que pot encendre altres focs.

La clau és la cèl·lula. La cèl·lula és la unitat mínima dels éssers vius. Tots els éssers vius han d’estar formats per cèl·lules, i si no en tenen, no pertanyen a aquest conjunt.

Això pot solucionar el tema del foc, ja que com que no esta format per cèl·lules no es pot encabir com a vida. Amb aquest petit detall també podem afirmar doncs que els virus, com que no estan formats per cèl·lules tampoc són éssers vius.

Avancem doncs una mica en la definició dient que:

“Un ser viu està format per una o més cèl·lules, i neix, creix i es reprodueix.”

Ja hem acabat?
No encara… vegem un petit detall.
Néixer. Podem dir que un organisme unicel·lular al dividir-se neix? Aquest concepte ens trontolla una mica en la definició. Mirem també el fet de reproduir-se. Si els sers vius s’han de reproduir, podem considerar una mula un ser viu? La mula és un animal híbrid entre el cavall i l’ase, i gairebé sempre és estèril pel que no es pot reproduir.

Mula

Per tant canviarem “neix, creix i es reprodueix” per un concepte diferent, les funcions vitals. Tots els éssers vius realitzen les funcions vitals que són la nutrició, la relació i la reproducció.

Recorda!
Les funcions vitals
La funció de nutrició és la capacitat dels sers vius d’assimilar els nutrients i líquids necessaris per a un correcte funcionament.
La funció de relació és la capacitat de captar senyals del medi i respondre davant d’elles.
La funció de reproducció és la capacitat dels éssers vius de crear nous organismes semblants a ells.

Si canviem el fet de “reproduir-se i néixer” per “la funció de reproducció” llavors solucionem el problema, ja que per exemple les mules tenen la capacitat de reproduir-se tot i que no poden crear descendència. Amb aquest canvi ja ens trobem més còmodes i englobem tots els sers vius.

Hem arribat doncs a:

“Un ser viu està format per una o més cèl·lules i té la capacitat de realitzar les funcions vitals que són la nutrició, la relació i la reproducció.”

Aquesta seria una definició bàsica de què podem definir com un ser viu. Però si volem anar una mica més enllà i acabar de filar prim ens falta un detall.

El canvi és afegir una capacitat dels éssers vius què és la de realitzar un intercanvi de matèria i energia amb el medi i per tant modificar-lo. Nosaltres som un clar exemple d’organisme que realitza intercanvi de matèria i energia amb el medi.

Al final, si ho reunim tot, ens queda la definició final:

“Un ser viu està format per una o més cèl·lules, es relaciona amb el medi ambient realitzant un intercanvi de matèria i energia i té la capacitat de realitzar les funcions vitals que són la nutrició, la relació i la reproducció.”

Amb aquesta definició tenim la certesa d’englobar tot allò que podem considerar un ésser viu.

Anuncis