Naturalment Ciència

La ciència més natural


1 comentari

La vista (I): estructura

Els òrgans dels sentits són aquells que ens permeten captar estímuls del medi (tant exteriors com interiors). De tots aquests sentits, un dels quals som més dependents és la vista. Usem la visió per a llegir, consumir entreteniment, moure’ns al nostre entorn, reconèixer llocs, imatges, persones, etc. La vista és el sentit que permet captar els estímuls lluminosos provinents de l’exterior a través d’un òrgan especialitzat, els ulls.

Els ulls

Els ulls són dos globus oculars situats a la part frontal del cap a l’interior dels quals hi trobem les cèl·lules fotoreceptores (cèl·lules que capten la llum). Aquests globus són dues esferes plenes de líquid formades per tres capes de cèl·lules.

Les capes de l’ull

La capa més externa de l’ull és la capa escleròtica i té com a funció la protecció de l’ull. Aquesta capa a la seva part frontal és transparent i rep el nom de còrnia.

ull

La capa intermitja és la coroides i té com a funció la irrigació de les cèl·lules que formen l’ull. A la seva part frontal hi trobem una membrana contràctil anomenada iris. L’iris té una obertura al seu centre que s’anomena pupil·la, aquesta obertura pot variar el seu diàmetre en funció de la quantitat de llum que hi ha a l’ambient. A més llum hi haurà major contracció pel que la pupil·la serà més petita, en ambients amb poca llum necessitarem que entri més llum a l’interior de l’ull pel que la pupil·la es dilatarà permetent una major entrada de llum. L’iris com haureu observat pot variar de color entre les persones, aquest color ve determinat genèticament.

Rere l’iris hi trobem un petit òrgan elàstic, el cristal·lí, que funciona com una lent permetent enfocar la llum que entra per la pupil·la.

La capa interna és la retina i té com a funció la captació dels estímuls lumínics. En aquesta capa s’hi troben les cèl·lules fotoreceptores, els cons i bastons.

Dins de l’ull hi ha dos líquids diferents amb funció protectora, un es troba entre la còrnia i el cristal·lí, l’humor aquós, i l’altre es troba entre el cristal·lí i la retina, l’humor vitri.

Les cèl·lules fotoreceptores: els cons i els bastons

cons i bastons

Estructura dels tres cons (blau, vermell i verd) i els bastons.

A la retina és on trobem les cèl·lules fotoreceptores, aquestes cèl·lules són les encarregades de captar els estímuls lluminosos que arriben a l’interior de l’ull. Distribuïdes per la retina trobem els cons i els bastons.

Els cons són les cèl·lules que detecten els tres colors bàsics: vermell, verd i blau (RGB de l’anglès red, green and blue). Hi ha tres tipus de cons cadascun encarregat de detectar un color diferent.

Pel contrari els bastons són les cèl·lules encarregades de captar els raigs lumínics en condicions de poca llum. Diríem que són els que ens permeten diferenciar les llums de les ombres.

Anuncis